Dydaktyka

Dydaktyka

Nauka o państwie

ćwiczenia i wykładu z zakresu podstaw wiedzy o państwie współczesnym;

Socjotechnika

zajęcia w zakresie psychotechnicznych i socjotechnicznych sposobów oddziaływania społecznego;

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

zajęcia i warsztaty z zakresu autoprezentacji w trakcie wystąpień publicznych, radiowych i telewizyjnych; autoprezentacja na piśmie;

Komunikacja i negocjacje w biznesie

wykłady i warsztaty w zakresie komunikacji w biznesie, umiejętności panowania nad emocjami, nawiązywania kontaktu, radzenia sobie ze stresem;

Komunikacja medialna

wykłady i zajęcia w zakresie public relations, obsługi medialnej, planowania i programowania agendy medialnej, organizacji i prowadzenia biura prasowego;

Opiekun Koła Naukowego Psychologii Polityki

przedmiotowe Koło jest organizacją naukową studentów i doktorantów skupionych wokół szeroko pojętej problematyki związanej z psychologią polityki;

Psychologia polityki

wykłady i ćwiczenia w zakresie podstawowych informacji o procesach psychologicznych i społecznych ściśle związanych ze sferą polityki;

Marketing jednostek samorządu terytorialnego

wykłady i ćwiczenia w zakresie projektowania i realizacji strategii promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem produktu miejsca;

Marketing w instytucjach publicznych

ćwiczenia i wykłady z zakresu opracowania i wdrożenia mechanizmów marketingowych w różnego rodzaju instytucjach publicznych z uwzględnieniem polityki komunikacyjnej tych podmiotów;

Badania marketingowe

ćwiczenia z zakresu przygotowania i realizacji badań ilościowych i jakościowych z zastosowaniem znanych i praktykowanych metod badawczych;

Event jako narzędzie promocji

wykłady z zakresu promocji miejsca, sposobów przygotowania i realizacji wydarzeń promujących wydarzenia społeczne, kulturalna i polityczne;

Kampanie społeczne

ćwiczenia i wykłady z zakresu przygotowania i realizacji kampanii społecznych, zawierających się w ramach marketingu społecznego;