Praca zawodowa

Praca zawodowa

2003-2008

działania promocyjne na rzecz Gminy i Miasta Witkowo;

2008-2009

podinspektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu; Wydział Funduszy Unii Europejskiej – Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich;

2009-2013

doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2013-2014

starszy wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2013-2014

doradca ds. komunikacji medialnej Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego;

2014 –

adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2014-2016

doradca Prezydenta Miasta Gniezna;

2016-2019

zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;

2019-

Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie;